Kontakt

W kwestiach ewentualnych problemów technicznych, reklamacji i wyjaśniania transakcji prosimy kontaktować się z:

Dział Wsparcia Transakcyjnego
tel.: 665 660 990, 58 72 82 308
fax: 58 72 82 309
mail: dwt@paylandnet.pl

Godziny pracy
poniedziałek-piątek: 07:00-17:00


W pozostałych kwestiach związanych z umowami agencyjnymi i pośrednictwem finansowym prosimy kontaktować się z:

Dział Pośrednictwa Finansowego
tel.: 58 72 82 301
mail: dpf@paylandnet.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 08:00-16:00